Turkish Desk

The Turkish economy has shown high growth rates in recent years and is considered an emerging market. The Gross National Product (GNP) now amounts to approximately 786 billion USD (2014). Currently, the most important economic and trading partner of Turkey is Germany.

Our Turkish Desk helps Turkish companies develop or strengthen their market activities in Germany. Germany is a particularly attractive location for Turkish companies as it has one of the most promising economies of the region. Thanks to its central location and favorable infrastructure, Germany is an ideal location for entering other markets in Europe and neighboring regions.

We also support German companies that wish to get ahead in the Turkish market or those that want to expand their current Turkish business.

Our Turkish Desk is made up of dedicated business professionals who have extensive industry knowledge and profound cultural understanding.

Through our Turkish Desk, we hope to act as a liaison between our clients and our 12 locations in Germany, so that we can provide you with solutions that meet your exact needs. We will make ourselves responsible for any necessary meetings with auditors, tax advisors and lawyers.

Currently, our clientele includes numerous subsidiaries of international groups and international medium-sized companies of Turkish origin. In Turkey, we rank among the top 5 auditing and consulting companies. With 350 employees, including 33 partners, Mazars is well-represented in Turkey in six locations: Ankara, Bursa, Denizil, Gaziantep, Istanbul and Izmir.

Our Turkish Desk provides advising services in:

 • German market entry
 • Due diligence and post-deal counseling
 • Real Estate transactions
 • German Tax compliance
 • Monitoring of tendering procedures
 • Selection of appropriate legal form of your company in Germany
 • Labor law compliance
 • Outsourcing of financial, tax and legal services
 • Ensuring adequate reporting, i.e. by optimizing the transition to international accounting standards or by auditing annual financial statements.

Our service lines:

 • Auditing
 • Tax
 • Accounting & Outsourcing
 • Legal advice
 • Financial Advisory Services

------------------------

Türkiye ekonomisi, son yıllardaki yüksek büyüme oranları ile güçlü bir ekonomik performans sergilemiştir. Gayri safi milli Hasılası 2014 yılında 786 Milyar dolara ulaşan Türkiye, bu sebeplerden dolayı gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Almanya ise ekonomik ve ticari açıdan yıllardır Türkiye'nin en önemli partneri konumundadır.

MAZARS Türkiye Masası, Türk şirketlerine Almanya'daki faaliyetlerini başlatmak, geliştirmek ve güçlendirmek için eşlik etmektedir. Almanya, Avrupa'nın ekonomik bakımdan en güçlü bölgesi olarak yatırımcılar için çok farklı bir cazibiyete sahiptir. Bu cazibiyetin avantajlarından faydalanma farkındalığı Türk yatırımcıları tarafından da görülmektedir. Avrupa'nın coğrafi bakımdan merkezinde bulunması ve diğer Avrupa ülkelerine güçlü bir ağı olmasından dolayı Almanya, yatırımcılar açısından diğer Avrupa ülkelerine ve sınırındaki pazarlara ideal bir sıçrama tahtası olarak görülmektedir. MAZARS Türkiye Masası aynı zamanda Alman şirketlerine de Türkiye pazarına girme ve faaliyetlerini güçlendirme konularında destek vermektedir.

Türkiye masamızda gerekli pazar ve sektörel bilgileri, uzmanlığı ve derin kültürel anlayışı barındırmaktayız. Tecrübemiz ve güçlü ağımız sayesinde pazarda her türlü sorularınıza özel uyarlanmış çözümleri sunmak için Almanya çapındaki 12 şubemizle bağlantınızı sağlamaktayız. Ayrıca ekibimizi sizin isteklerinize göre bağımsız denetci, mali müşavir ve avukat ile multidisipliner bir şekilde oluşturabilmekteyiz.

Firmamız halen çok sayıda uluslararası şirketlere bağlı ortaklıkları (50% den fazla ortaklık) ve Türk kökenli uluslararasi orta ölçekli işletmelere denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Türkiye'de en büyük 5 denetim ve müşavirlik firması arasında yer almaktayız. İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İzmir'de olmak üzere toplam 6 ofiste, 350 kişiyi aşkın kadrosuyla, 16 tanesi yeminli mali müşavir olan 33 ortağımızla hizmet vermekteyiz.

Türk masamız sizlere özellikle aşağıdaki bulunan konulurda danışmanlık sunmaktadır:

 • Almanyada pazara giriş
 • Durum Tespit Raporu (Due Diligence)
 • Birleşme ve satın alma sonrası danışmanlık
 • Gayrimenkul işlemleri danışmanlığı
 • Vergi optimizasyonu
 • İhale süreçlerine destek
 • Almanya'daki şirketiniz için uygun hukuki tür seçiminde danışmanlık
 • Vergi ve iş hukuku alanında düzenleyici şartlarla uyum içinde olmanız
 • Finans, vergi ve hukuk faaliyetlerinizi dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile sağlamak
 • Gerekli raporlama sağlanması, örneğin, uluslararası raporlama standardlarina gecişi optimize ederek veya finansal tabloları denetleyerek

Sizin için hizmetlerimiz:

 • Bağımsız Denetim
 • Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri
 • Muhasebe & dış kaynak kullanımı
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Bizimle görüşün - sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!

Share